Fortælleteknik

Fortælleren er en åbenlys jegfortæller

“Sildig Opvaagnen” er fortalt af en åbenlys jegfortæller. Fortælleren er åbenlys, fordi han træder frem som en person i teksten. Vi hører også hans navn, Wilhelm, da han taler med sin ven L* om dennes ægteskab med Elise: “»Wilhelm!« hvidskede han, »die holde Sitsamkeit bey Tage«”. Fortælleren er dermed del af handlingens univers, ligesom de personer han fortæller om.

Som en hovedperson, der samtidig er jegfortæller, får han en helt afgørende betydning for vores forståelse af novellen. Det er nemlig hans perspektiv på historien, der præger “Sildig Opvaagnen”. Han har ligefrem redigeret de andres dialoger, så de passer ind i hans fortælling. Det hører vi, da han gengiver fru H*s (Charlottes) bøn om, at hendes mand må blive helbredt: “Jeg hørte vel kun de halve Ord, men jeg supplerede Resten”.

Dermed antyder han, at de andre personers direkte tale også kan være redigeret. Samtidig modsiger han flere steder sig selv. Han beskriver fx, hvor uskyldigt et håndtryk mellem to dansepartnere er, hvorefter han fremhæver Elises håndtryk som alt for dristigt. Det skyldes ifølge fortælleren, at hun allerede er forlovet med L*, da han danser med hende.

Han hævder desuden, “at hverken mit Hjerte eller min Sandselighed kom [...] i mindste Bevægelse” ved Elises håndtryk. Men han husker håndtrykket på fortælletidspunktet, der ligger mere end 30 år efter ballet. Håndtrykket må altså på have bevæget eller gjort indtryk på ham. Ellers vil han næppe huske det så mange år senere.

Virkning

Den åbenlyse jegfortæller i “Sildig Opvaagnen” modsiger sig selv. Det sker mange gange i løbet af novellen og på mange forskellige måder. Det har den effekt, at læseren mister tilliden til ham. I hvert fald opfatter vi ham ikke som en objektiv fortæller af historien.

Det bliver derimod tydeligt, at han selv må have nogle følelser i klemme. Måske skyldes det, at han stadig er hemmelig forelsket i Elise. Han mener ganske vist, at hun er skyld i Dr. L*s selvmor...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind