Sikkerhed og sikkerhedstrusler

Sikkerhed handler om at være udenfor fare. Vi kan se sikkerhed som fraværet af trusler mod en aktør og det der er meget vigtigt for aktøren. I international politik skelner vi mellem det snævre og det brede sikkerhedsbegreb.

...

Det snævre sikkerhedsbegreb

I det snævre sikkerhedsbegreb er staten den aktør, der er truet. Sikkerhed handler dermed om statens overlevelse og bevaring af suverænitet. Trusler er militære og noget der kommer fra andre stater. Det kan eksempelvis være militære invasioner. 

Staternes sikkerhedspolitik vil have fokus på at sikre fred og stabilitet ved…

...

Det brede sikkerhedsbegreb

I det brede sikkerhedsbegreb kigger man ikke kun på den enkelte stats overlevelse. Befolkningens velstand er eksempelvis også noget man ønsker at sikre. Man opfatter sikkerhed som noget, der ikke kun kan opnås via militære midler. I den brede opfattelse af sikkerhed kommer truslen heller ikke nødvendigvis fra andre stater eller udenfor den enkelte stat. Truslen kan komme indefra, men den kan også skyldes strukturelle forhold i verden.

Man opererer med forskellige aspekter…

...

Sikkerhedstrusler

En trussel er noget, der udgør en risiko for, at der kan opstå en farlig situation. Trusler kan være rettet mod forskellige aktører. Det kan være individer, grupper, institutioner, stater, regioner eller mod det internationale system. Sikkerhedstrusler er trusler mod staters eller befolkningers sikkerhed og velst…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind