[1]

Sikkerheds­politik

Sikkerhedspolitik er den politik en stat fører for at sikre statens territorium, befolkning og suverænitet mod trusler. I kompendiet forklarer vi, det du skal vide om sikkerhedspolitik i Samfundsfag A. Du kan se en oversigt over kompendiet her:

Her kan du se et uddrag fra siden kompendiet

Sikkerhedspolitik overlapper med en stats udenrigspolitik, da udenrigspolitik er den politik en stat fører over for omverdenen ud fra statens mål og midler, blandt andet de sikkerhedspolitiske mål. En anden grund til overlappet er, at udenrigspolitikken er et centralt politikområde i forhold til at sikre staten mod trusler. Du vil derfor opleve at sikkerhedspolitiske mål og midler også vil blive fremstillet som udenrigspolitiske mål og midler. 

Tidligere havde sikkerhedspolitik hovedsageligt fokus på militære trusler og midler. Men med det brede sikkerhedsbegreb er sikkerhedspolitikken blevet udvidet både i forhold til, hvilke trusler man skal beskytte staten imod og hvilke midler man tager i brug.

Der findes forskellige former for trusler. Vi kan overordnet skelne mellem aktørtrusler og strukturtrusler. Aktørtrusler kommer fra konkrete aktører. Eksempelvis andre stater. Strukturtrusler har ikke en klar afsender. Global opvarmning er eksempelvis en strukturtrussel.

Trusler kan underinddeles yderligere:

  • Militære trusler er en aktørtrussel om at anvende hård magt. Det kan være en trussel om angreb på militære mål. Det kan også være truslen om total udslettelse fra atomvåben.
  • Politiske trusler er rettet mod statens politiske institutioner og styreform. Eksempelvis forsøg på at undergrave demokratiet, korruption og påvirkning af domstolenes uafhængighed. Politiske trusler kan både være aktør- og strukturtrusler.
  • Samfundsmæssige trusler er trusler mod den nationale identitet eller nationale mindretal. Globaliseringen kan ses som en samfundsmæssig trussel, da påvirkningen fra andre kulturer kan påvirke den nationale identitet. Globalisering er en strukturtrussel, men samfundsmæssige trusler kan også være aktørtrusler.
  • Økonomiske trusler er trusler mod en stats økonomi og økonomiske handlemuligheder. Eksempelvis hyperinflation eller interdependens. Økonomiske trusler vil ofte være strukturtrusler, men kan også være aktørtrusler. Økonomiske sanktioner er et eksempel på en økonomisk aktørtrussel.
  • Miljøtrusler er trusler mod klima og miljø, eksempelvis klimaforandringer eller tab biodiversitet. Miljøtrusler er typisk strukturtrusler og utilsigtede.

Hvilke trusler man mener er relevante for at undersøge international politik afhænger af, hvilket syn på sikkerhed man har. Hvis man har et snævert sikkerhedsbegreb vil man fokusere på militære trusler, mens alle typer trusler er relevante i det brede sikkerhedsbegreb...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Sikkerhedspolitik

[1]
Bedømmelser
  • 29-01-2023
    Givet af 3.g'er på STX