Science fiction

I denne topic guide kan du få hjælp til at arbejde med science fiction-genren, med særligt fokus på dystopisk science fiction. Emnet er populære at inddrage i større skriftlige opgaver (fx SRP, SSO og SRO), men du kan også møde det i den almindelige undervisning. Vores guide giver dig et grundigt overblik over emnet, samt forslag til konkrete tekster, som du kan inddrage i dit arbejde.

Fordi denne guide er særligt designet til brug inden for engelskfaget, har vi skrevet det meste af guiden på engelsk. Den afsluttende sektion om større skriftlige opgaver og tværfagligt samarbejde til sidst er dog skrevet på dansk.

Overblik

Science fiction-genren dækker over et meget bredt felt af både litteratur og øvrige medier - og der hersker en vis uenighed om, hvordan den helt præcis skal defineres. De fleste er dog enige om, at science fiction historier typisk involverer en vision af Jordens fremtid (eller futuristiske scenarier på andre planeter) og ofte har særligt fokus på, hvordan teknologisk, politisk eller social udvikling kan ændre verden.

Til forskel fra fx fantasy-genren prøver science fiction-forfattere typisk at få deres fortællinger til i et eller andet omfang at virke realistiske - fx ved at beskrive teknologi som ikke eksisterer i øjeblikket, men som kunne betragtes som en naturlig videreudvikling af eksisterende teknologi.

På grund af den lidt flydende genredefinition er det også vanskeligt at udpege, præcis hvornår den første science fiction litteratur dukker op. Der er en vis enighed om, at de første deciderede science fiction-romaner begyndte at dukke op i 1800-tallet, men science fiction-elementer har optrådt i litteraturen langt tidligere.

Nogle betragter Mary Shelleys Frankenstein (1818) som den første moderne science fiction-roman, selvom de fleste nok i første omgang forbinder den med horrorgenren. Andre placerer begyndelsen på moderne science fiction hos den franske forfatter Jules Verne, mens andre igen fastholder, at britiske H.G. Wells var den første egentlige science fiction forfatter.

I starten af det 20. århundrede begyndte de første science fiction-film gradvist at dukke op, som allerede her imponerede publikum med deres fantastiske special effects, som virkeliggjorde rumrejser og robotter for publikum.  Sideløbende med udviklingerne inden for filmverdenen udkom to af de mest ikoniske science fiction romaner i litteraturhistorien - Brave New World af Aldous Huxley og Nineteen Eighty-Four af George Orwell. Begge præsenterer et dystopisk fremtidsscenarie, hvor befolkningen er fastholdt i en meningsløs tilværelse uden plads til afvigelser.

Henimod anden halvdel af det 20. århundrede begyndte en lang række forfattere at kaste sig over science fiction-genren, hvilket førte til mange nye retninger og undergenrer. Science fiction blev også et større og større fænomen på film og tv, hvor de to store franchises Star Trek og Star Wars fik mægtig kulturel indflydelse og skabte horder af dedikerede fans.

I det 21. århundrede kom der et boom i science fiction rettet mod et yngre publikum, med en række nye romanserier som fokuserede på unge oprørere i dystopiske fremtidssamfund. Et par af de mest berømte eksempler på denne trend er The Hunger Games af Suzanne Collins og Divergent af Veronica Roth. Indenfor film og tv lever science fiction også i bedste velgående - og mange af de seneste værker har rettet skarp kritik mod negative tendenser i nutidens samfund.

Når man skal analysere og fortolke science fiction, er det vigtigt at være opmærksom på de typiske genretræk, som det kan give mening at beskrive. Det er også nyttigt at kende noget til de typiske hovedtemaer, som science fiction ofte tager op - fx i forhold til filosofiske spørgsmål om menneskets natur eller teknologiens rolle i vores liv.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Science fiction

[2]
Bedømmelser
  • 04-12-2020
    Givet af 3.g'er på STX
  • 06-10-2020
    Givet af Studerende på 5. år