Analyse

På de følgende sider hjælper vi dig med at analysere Sara Omars nytårstale fra d. 1. januar 2018 - især i forhold til måden, hun formidler på og forsøger at overbevise sin modtager.

Kompositionen er blandt andet præget af en stærk, følelsesladet indledning, en holdningsuddybende midte og en afslutning, der opsummerer Omars budskaber.

Talen trækker på flere stilistiske virkemidler, og vi hjælper dig bl.a. til at få styr på talens sproglige stil, de religiøse referencer i ordvalget og virkningen af metaforer som "lys" over for "mørke" og "ordet" over for "sværdet".

Som enhver tale rummer nytårstalen også en række retoriske virkemidler, hvis formål er at overbevise modtageren. Vi guider dig igennem elementer som trikolon, antitese og direkte tiltale og den virkning, det har på modtageren. 

Omar anvender især appelformerne etos og patos. Dels trækker hun på egne, smertelige erfaringer, og dels er emnet - brutal undertrykkelse af kvinder - meget følelsesladet.

Vi hjælper dig desuden til at analysere hendes argumentation og viser dig, hvordan talen leverer sit budskab med åben argumentation samt virkemidler som styrkemarkør og gendrivelse.

Det er også meget interessant at dykke ned i Omars fremførelse af nytårstalen, der jo netop blev filmet og TV-transmitteret. Her ser vi fx, at hun gør brug af symbolik i form af et blafrende stearinlys i baggrunden, ligesom hun holder en vedholdende øjenkontakt med kameraet.