Sprog

Sara Omar er forfatter og debattør og er derfor vant til at bruge sproget til at påvirke sin modtager. På de følgende sider dykker vi ned i en lang række aspekter af måden, som hendes nytårstale fra d. 1. januar 2018 formidles på.

I vores sektion om stilistiske virkemidler gennemgår vi blandt andet talens sproglige stil, de religiøse referencer i Omars ordvalg og virkningen af metaforer som "lys" over for "mørke" og "ordet" over for "sværdet".

I sektionen om retoriske virkemidler dykker vi blandt andet ned i talens brug af trikolon, antitese og direkte tiltale og den virkning, det har på modtageren. 

Under Appelformer viser vi dig, hvordan Omar især bruger patos og etos for at nå sin modtager. Dels trækker Omar på egne, smertelige erfaringer, og dels er emnet - brutal undertrykkelse af kvinder - meget følelsesladet.

På siden om argumentation viser vi dig, hvordan talen leverer sit budskab med åben argumentation samt virkemidler som styrkemarkør og gendrivelse.

Sektionen om talens fremførelse går i dybden med måden, hvorpå Sara Omar rent mundtligt og visuelt præsenterer sin nytårstale. Her ser vi blandt andet, at hun gør brug af symbolik i form af et blafrende stearinlys i baggrunden, ligesom hun gør brug af vedholdende øjenkontakt med kameraet. 

Du kan selv fordybe dig i sprog og fremførelse på de følgende sider.