[2]

Samfundsfag A 2018 - Vejledende opgavesæt 1 | Fællesdel

Dette er Studienets opgavehjælp til fællesdelen fra “Vejledende opgavesæt 1” fra 2018. Du kan bruge vores opgavehjælp som en hjælp til din egen opgave.

Opgaveformuleringerne er:

Opgave 1a. På baggrund af tabel 1 skal du udarbejde et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem antal ledige og statsgælden i Danmark. Hvilken sammenhæng mellem antal ledige og statsgælden i Danmark kan der udledes af regressionen? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Opgave 1b. Hvad kan der af figur 1 og figur 2 udledes om ændringer i vælgernes tilslutning til partierne fra folketingsvalget i 2015 til meningsmålingen den 23. august 2017? Besvarelsen skal understøttes af beregninger af statistisk usikkerhed, og du skal anvende viden om vælgeradfærd.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord. 

Uddrag af besvarelsen af opgave 1a

Figur 1 viser, at sammenhængen mellem antallet af ledige og statsgælden i Danmark er positiv. Hældningskoefficienten er 0,1724, hvilket betyder, at når antallet af bruttoledige stiger med 1000 personer, så stiger den danske statsgæld med 0,1724 procentpoint. Ud fra R2-værdien ved vi, at antallet af ledige forklarer 76 % af variationen i statsgælden. Sammenhængen har altså en høj forklaringskraft... 

Uddrag fra besvarelsen af opgave 1b

Ud fra figur 1 kan man se, at der har været bevægelse i vælgernes tilslutning fra folketingsvalget i 2015 til august 2017. Dog oplever kun fire partier signifikante ændringer i tilslutningen, når man tager højde for den statistiske usikkerhed. Det drejer sig om Dansk Folkeparti, som med en statistisk usikkerhed på 1,8 oplever en tilbagegang i vælgertilslutningen samt Socialistisk Folkeparti (1,1), Konservative (1,0) og Nye Borgerlige (0,7), der alle oplever en signifikant fremgang... 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Samfundsfag A 2018 - Vejledende opgavesæt 1 | Fællesdel

[2]
Bedømmelser
  • 11-10-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 01-11-2020
    Givet af 3.g'er på STX