Spørgsmål med hv-ord

Når du får et spørgsmål med hv-ord, skal du typisk undersøge, hvad en tabel eller en graf siger om et bestemt emne. Her er nogle eksempler på spørgsmål med hv-ord:

  • Hvad kan der ud fra tabel 1 udledes om udviklingen i udvalgte offentlige sektorers udgifter? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen.
  • Hvad kan der af figur 1 udledes om forholdet mellem længden af uddannelse og holdning til, om indvandrere gavner Danmark?

I denne vejledning får du først nogle generelle råd til spørgsmål med hv-ord og så hjælp til, hvordan du griber spørgsmålet an, hvis det har henholdsvis en graf eller en tabel som bilag. Hvis du har en tabel som bilag, så kan få hjælp til at aflæse den i vores kompendium om kvantitativ analyse.…

...

Generelle råd

Når du besvarer et spørgsmål med hv-ord, skal du undersøge, hvad man ud fra et bilag kan sige om et bestemt emne. Det vil sige, at du grundigt skal gennemgå, hvad bilaget kan sige om emnet. Det er en god idé at bruge faglige begreber til at beskrive det, du udleder af bilaget. Du skal til gengæld ikke inddrage andet materiale i besvarelsen, og du skal heller ikke diskutere det, du finder frem til.

Nogle gange vil du blive bedt om at anvende en bestemt type viden i din besvarelse af hv-spørgsmålet. Hvis det er tilfældet, så kan du finde inspiration i Studienets noter til at anvende forskellige slags viden.…

...

Gode råd hvis du har en graf som bilag

Hvis du har en graf som bilag til spørgsmålet, så er der nogle ting, der er gode at overveje, inden du går i gang med din besvarelse. Der er også nogle ting, du næsten altid vil skulle komme ind på i din besvarelse. I denne del vil vi gennemgå begge dele. Hvis du vil se nogle gode besvarelser af spørgsmål med hv-ord med grafer som bilag, så kan du hente nogle af Studienets besvarelser:

Spørgsmål med hv-ord med grafer som bilag | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

Inden du går i gang med din besvarelse

Inden du går i gang med din besvarelse, er det en god idé at overveje, hvad grafen egentlig viser. Det kan du finde hjælp til i dette afsnit.

Det første du skal gøre er at undersøge hvilken variabel der er på hver af akserne. Variablen på x-aksen er den uafhængige variabel og variablen på y-aksen er den afhængige variabel.

Så skal du undersøge om der er noget infotekst ved grafen. Der er ofte en uddybende tekst under grafen. Nogle gange k…

...

Gode råd hvis du har en tabel som bilag

Hvis du har en tabel som bilag, så er der nogle ting, du med fordel kan overveje, inden du skriver din besvarelse. Der er også nogle ting, du bør huske, mens du skriver din besvarelse. I dette afsnit vil vi gennemgå begge dele. 

Hvis du vil se nogle gode besvarelser af spørgsmål med hv-ord med tabeller som bilag, så kan du hente nogle af Studienets besvarelser:

Spørgsmål med hv-ord med tabeller som bilag | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

Inden du går i gang med din besvarelse

Inden du går i gang med din besvarelse, er der nogle ting det er en god idé at overveje. Dem kommer vi ind på i dette afsnit.

Det første du skal finde ud af er hvad hver række og kolonne i tabellen viser. Det kan f.eks. være at rækkerne er forskellige økonomiske nøgletal, og kolonnerne er forskellige årstal. I så fald viser tabellen udviklingen i de økonomiske nøgletal over en årrække.

Så skal du lægge mærke til, om der er noget infotekst ved tabellen, og om den i så fald siger noget relevant. Hvis tabellen f.eks. handler om udvikling i BNP eller udgi…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind