Opgave 1a

Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem prisen på cigaretter og andel rygere i udvalgte lande? Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem prisen på cigaretter og andel rygere i udvalgte lande. Du skal i besvarelsen anvende viden om markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf.

Guide til opgaven

I opgave 1a bliver du bedt om at undersøge, hvad der kan udledes om sammenhængen mellem prisen på cigaretter og andelen af rygere ud fra en lineær regression du selv laver. Her er det vigtigt, at du placerer prisen på cigaretter på x-aksen, da det er den uafhængige variabel, mens andelen af rygere er den afhængige variabel. Hvis du er i tvivl om, hvordan man laver lineær regression, så kan du få hjælp i vores kompendium om kvantitativ analyse.

I opgaven anbefaler vi, at du kommer ind på følgende:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind