Dansk politik

Folketinget

 • Den lovgivende magt. Vedtager lovene.
 • Består af 179 folketingsmedlemmer. 175 fra Danmark, 2 fra Grønland, 2 fra Færøerne. Vælges for op til fire år ad gangen.
 • Vælges gennem forholdstalsvalg. Spærregrænse på 2 %. Flerpartisystem.
 • Fører kontrol med regeringen:
  • Kan udtrykke mistillid til regeringen (eller en minister) - et såkaldt mistillidsvotum. I så fald er regeringen (eller ministeren) nødt til at gå af.
  • Kan gennem udvalgene holde øje med ministrenes arbejde.
  • Kan stille spørgsmål til ministrene.
  • Folketingets ombudsmand kan tage sager op.
  • Kan føre en rigsretsag. Rigsretten er en ret, der dømmer ministre, som har brudt loven i forbindelse med deres embedsførelse.
 • Ledes af et præsidium. Består af en formand og fire næstformand, der vælges af de største partier.
 • Partigrupper: De forskellige partiers grupper i Folketinget. Partigrupperne stemmer typisk sammen, selvom hvert folketingsmedlem ifølge Grundloven ikke er forpligtet til at stemme efter andet end egen overbevisning. Udpeger medlemmer til Folketingets udvalg
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind