Samarbejde og konflikt | Fællesdel

Her får du hjælp til fællesdelen i eksamenssættet “Samarbejde og konflikt”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 28 maj 2020.

Opgaveformuleringen lyder:

Opgave 1a. Argumentér ud fra liberalistisk ideologi imod Pelle Dragsteds synspunkter vedrørende kapitalismen, som de kommer til udtryk i citatet nedenfor.

Opgave 1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til udenlandsk arbejdskraft, der kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Her kan du se et uddrag fra opgave 1b

Vi lægger også mærke til, at et flertal af Dansk Folkeparti vælgere er uenige i udsagnet som de eneste vælgere. 53,1 % af Dansk Folkepartis vælgere er helt uenige eller delvist uenige i, at det bør være lettere for udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark. Denne sammenhæng er interessant, fordi den er markant og fordi vi kan forklare den teoretisk. Dansk Folkeparti er et værdipolitisk højreorienteret parti. Det er også et nationalistisk parti, der ønsker at værne om det danske samfund og danskerne. Det giver derfor god mening, at Dansk Folkepartis vælgere ikke ønsker, at der kommer udlændinge til Danmark. En hypotese, der forklarer denne sammenhæng kunne altså se sådan her ud:

Dansk Folkeparti vælgere er den vælgergruppe, der er mest uenige i, at det bør være lettere for udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark, fordi Dansk Folkeparti er et nationalistisk parti. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Samarbejde og konflikt | Fællesdel

[1]
Bedømmelser
  • 08-04-2021
    Givet af 3.g'er på STX