Forsøget

Apparatur og kemikalier

Dette afsnit er ofte ret let at skrive, da både apparatur og kemikalier normalt er nævnt i øvelsesvejledningen. Du kan altså finde svaret i din øvelsesvejledning. I denne besvarelse har vi skrevet, hvad der normalt anvendes som apparatur og kemikalier. Bemærk, at der vil være mindre forskelle fra skole til skole, så husk lige at tjekke din øvelsesvejledning. Ofte anvendes følgende som apparatur til denne titrering:

Apparatur

 • Vægt
 • Petriskål
 • Pipette, 5,0 mL
 • Pipette, 10,0 mL
 • Pipettesuger
 • Varmeskab
 • Målekolbe med prop, 50 mL
 • Stativ
 • Buretteholder
 • Tragt
 • Konisk kolbe, 50 mL
 • Bægerglas, 100 mL
 • Måleglas, 10 mL
 • Magnetomrører
 • Magnet

Herunder har vi nævnt de kemikalier som typisk anvendes. Traditionelt har man anvendt kaliumchromat (K2CrO4) som indikator, men da det er stærkt kræftfremkaldende anvender en del skoler 2,7-dichlorfluorescein i stedet. 

Kemikalier

 • 0,0500 M sølv(I)nitrat, AgNO3
 • 0,1 M kaliumchromat, K2CrO4 eller alternativt 0,1 % 2,7-dichlorfluorescein (DCF)
 • Havvand (afhængigt af saltholdigheden kan det være hensigtsmæssigt at ændre den fortyndingsfaktor, som anvendes i vejledningen)

Risici

 • 0,0500 M sølv(I)nitrat, AgNO3, virker ætsende og giver sorte pletter på hud og tøj (bru
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind