Analyse

Her får du hjælp til at analysere “Saa standsed”. Digtet er skrevet af J.P. Jacobsen i 1884. Vi har fokus på følgende punkter i analysehjælpen:

Komposition og genre

”Saa Standsed –” er et meget kort digt. Digtet består af to strofer, som indeholder hhv. otte og to vers. De to strofer er altså af forskellig længde. Derfor kan man ikke sige, at der er tale om en helt traditionel fast form. 

Men den ydre komposition har alligevel en del af de træk, som vi normalt forbinder med en fast for. Der er både enderim og en nogenlunde ensartet rytme. Det er formmæssige træk, som vi kender fra helt traditionel lyrik. Selvom ”Saa standsed –” ikke følger sin form helt slavisk, er der stadig tale om et mere eller mindre traditionelt digt – i hvert fald i forhold til den ydre komposition. 

Der er enderim

Digtet blander balladerim og enderim i første strofe. I de første fire vers er der balladerim, hvorefter der er to parrim:

Saa standsed og dèr den Blodets Strøm,
Som før var vant at rinde.
Saa dirred ogsaa de Nerver til Ro,
Og Sanserne alle blev blinde.
Og Hjærtet og Hjærnen virker ej mer,
Du er kun Støv nu og livløst Ler.
Lad længes, lad grædes med Evigheds-Savn,
Der er kun en Stofhob, en Daad og et Navn.

Her kan rimmønsteret formet noteres på denne måde: XaXaBBCC. I anden strofe er der et parrim på ”Dø” og ”Frø”. Formen peger tilbage i tiden på den faste form, der hidtil har præget lyrikken. Det giver digtet en vis harmoni, selvom dets budskab og indhold – særligt i digets samtid – har virket radikalt og provokerende. 

Den faste form bety...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind