Perspektivering

Opgaveformuleringen til den analyserende artikel om romantikkens opfattelse af døden beder om en perspektivering. Her skal du sætte “Den lille Pige med Svovlstikkerne” i relation til “Det døende Barn” og på baggrund heraf perspektivere til romantikkens opfattelse af døden, som netop også er hele opgavens emne. 

Ligheder og forskelle mellem teksterne 

Vi kan se, at “Det døende Barn” har to personer. Barnet og dets mor. Fortælleteknisk beskrives handlingen fra barnets indre synsvinkel, hvor vi følger barnets tanker og følelser. Barnet taler i digtet til sin mor. Moren græder og trykker barnets hænder, men siger ikke noget. Så der er tale om en indre monolog. Her er der en forskel til “Den lille pige med Svovlstikkerne”, idet den lille pige er alene. 

Teksten har i lighed med “Den lille Pige med Svovlstikkerne” symbolske elementer, idet barnet i første strofe ser englebørn for sig og i anden strofe en engel stå ved siden af sig. Englen strør blomster ud og kysser til sidst barnet. Englen har en symbolsk virkning i digtet, som modsvarer den lille piges mormor. 

Ser vi på kompositionen, lægger vi mærke til, at digtet er opdelt i tre strofer, som følger et barns tanker og følelser, mens det er ved at falde i søvn. Fra titlen og indholdet kan vi forstå, at barnet faktisk er i færd med at dø, så digtet viser os dødens indtræden fra barnets egen synsvinkel. Her er der en klar lighed med “Den lille pige med Svovlstikkerne”, som også viser os, hvordan et barn oplever sin egen død.

“Det døende Barn” har alts...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind