Forstå opgaveformuleringen og find dit fokus

Nærlæs opgaveformuleringen

For at skrive en god analyserende artikel om romantikkens opfattelse af døden, skal du begynde med at sætte dig grundigt ind i opgaveformuleringen. Den giver nemlig vigtige informationer om, hvilket fokus du skal styre efter i din artikel. 

Opgaveformuleringen ser sådan ud:

Analyserende artikel om romantikkens opfattelse af døden

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger romantikkens opfattelse af døden. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af "Den lille Pige med Svovlstikkerne", hvor du bl.a. fokuserer på den lille piges syner og på, hvordan døden fremstilles. Giv en litteraturhistorisk perspektivering, idet du inddrager "Det døende Barn".

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

  • At analysere og fortolke måden, den lille piges nytårsaften og død bliver fremstillet på
  • At sætte "Den lille Pige med Svovlstikkerne" i relation til "Det døende Barn" og på baggrund heraf perspektivere til romantikkens opfattelse af døden
  • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Vi har brugt farver til at fremhæve vigtige informationer, som du særligt bør ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind