Noter

Her finder du vores noter til romantikken.

Hvad er romantikken?

 • Romantikken er en litterær periode, der varer fra ca. 1800 til 1870.
 • Romantikken dækker over flere litterære strømninger, bl.a. universalromantik og nationalromantik.
 • Forbindes med følsom og højtidelig litteratur om natur, fædreland, fortid og guddommelig sammenhæng.
 • Perioden opstår af flere årsager:
  • Danmark i historisk krise. Blikket vendes indad for at glemme ydre fiasko.
  • Opgør med oplysningstidens fornuft og logik.
  • Heinrich Steffens’ forelæsninger om tysk romantik og idealisme.
 • Efterfølges af det moderne gennembrud, der er mere realistisk og samfundskritisk.
 • Romantiske træk dukker op igen i senere perioder, bl.a. symbolismenmodernismen og 80-lyrikken.

Kendetegn og træk

De vigtigste kendetegn og træk ved romantikken:

 • Ophøjer det åndelige.
  • Længsel efter det åndelige, nogle gange på en smertefuld måde.
  • Naturen er fyldt med ånd.
 • Komposition og fortælleteknik:
  • Harmonisk og sammenhængende komposition.
  • Komposition følger kontraktmodellen, dvs. hjem-ude-hjem. Understøtter hovedpersonens dannelsesproces.
  • Verden skildres fra et subjektivt, dvs. personligt, perspektiv.
 • Personer:
  • Nuancerede personer med komplekse følelsesliv.
  • Mennesket skildres som et åndeligt væsen.
  • Outsidere, der står udenfor den etablerede samfundsorden.
  • Kunstneren fremstilles som et geni med særlig kontakt til det guddommelige og åndelige.
  • Det rene og uspolerede barn er tættere på naturen.
 • Miljø:
  • Naturen fremstår overvældende og åndelig.
  • Fremmede og eksotiske miljøer er mystiske og fascinerende.
 • Sprog:
  • Højtideligt og følelsesfuldt sprog.
  • Meget billedsprog, der bruges til at udtrykke følelser, fantasi og kreativitet.
  • Mange besjælinger af naturen for at udtrykke ånden i naturen.
  • Henvisninger til fortiden, især oldtiden og middelalderen.
  • Mange modsætninger, der udtrykker konflikter mellem det åndelige og fysiske, idealer og virkelighed.
 • Typiske temaer: natur, forholdet mellem det åndelige og fysiske, skønhed, kunst og individet.

Genrer

De vigtigste genrer i romantikken: 

Digte

 • Digte er populære i romantikken, både lyriske og episke digte.
 • Ofte fast, harmonisk form. Kan også indeholde brud, der markerer skift i stemning eller kreativ frihed for kunstneren.
 • Det lyriske jeg fremstilles som et følsomt digtergeni.
 • Romantisk naturlyrik handler om forholdet mellem menneske og natur.
 • Romantiske kærlighedsdigte kan udtrykker kærlig hengivenhed og smertefuld længsel.
 • Romantiske fædrelandssange hylder Danmark. Mange nationalromantiske træk.

Romaner og noveller

 • Romaner og noveller får højere og højere status i løbet af romantikken.
 • Historiske romaner er populære. Handler ofte om danske helte i middelalderen.
 • Dannelse
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind