Sprog og stil

I en romananalyse er det altid godt at komme ind på det sprog, romanen er skrevet i. Her er det vigtigt at huske på, at de ord og sætninger, forfatteren gør brug af, aldrig er tilfældige, men er valgt for at skabe en særlig stil eller stemning i romanen.

Det kan virke som en stor opgave at lave en sproglig analyse af en hel roman. Derfor er det en god idé at udvælge et eller to mindre uddrag eller et kapitel, som du fokuserer særligt på.

Brug den sproglige analyse til noget

Når du laver en sproglig analyse, er det vigtigt, at du bruger dine pointer til noget. Det er altså ikke nok bare at sige, at der i en spændingsroman er gjort brug af mange udsagnsord og korte sætninger. Derimod skal du bruge disse observationer til at vise, hvordan de sproglige virkemidler fungerer i romanen og påvirker læseren. Fx at sproget bruges til at skabe en dynamisk og tempofyldt handling.

Du kan vælge at komme ind på sproget i dine analyser af fx personer eller miljø, men du kan også lave et selvstændigt afsnit omkring sprog i din analyse.