Fortolkning

Til slut i din romananalyse er det godt at lave en fortolkning. En fortolkning af en roman handler om at samle de vigtigste pointer fra dine foregående analyser til en samlet forståelse af, hvad romanen dybest set kan sige os noget om.

En samlet fortolkning af romanen

Ofte kan man være i tvivl, om man skal fortolke romanen undervejs i analysen, eller om man skal vente med fortolkningen til sidst. Undervejs i din analyse kan du ikke undgå at fortolke på romanen, men det er desuden en rigtig god idé at give en samlet fortolkning til slut.

Fortolkningen er vigtig, da det er her, du kan samle dine væsentligste pointer fra analysen og bringe din opgave op på et højt abstraktionsniveau. Det er altså her, du kan score nogle gode point og få hevet din karakter opad.

I den samlede fortolkning skal du ’zoome ud’ og se på, hvad romanen på et mere overordnet plan kan betyde eller sige os. I din fortolkning er det vigtigt, at du finder et fokus, så du ikke bare kommer til at tolke lidt i øst og vest.

Fortolkning af temaet

Når du laver en romananalyse, er det ofte en god idé at lave den med fokus på et bestemt tema. Det gør, at du får en langt mere sammenhængende og fokuseret analyse med en rød tråd hele vejen gennem opgaven.

I fortolkningen er det også godt at se nærmere på temaet:

  • Fortolk på, hvordan temaet kommer til udtryk i romanen ud fra de forskellige dele af analysen, du allerede har lavet.
    • Er der flere temaer/problemstillinger på spil i romanen? Hvilket er det vigtigste, og hvorfor?
    • Hvilke sider af temaet tages der særligt fat på i romanen?
    • Er der noget særligt ved fx sproget, kompositionen, fortælleteknikken, personerne eller miljøet i romanen, som siger noget centralt om temaet? (her er det en god idé at gå tilbage i den del af
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind