Fortælleteknik og fremstillingsform

I din romananalyse kan det være godt at komme ind på, hvilke fortælleteknikker og fremstillingsformer der er gjort brug af. Her er altså tale om nogle specielle teknikker, som forfatteren har anvendt for at fremstille historien på en bestemt måde.

Når du har at gøre med fortælleteknik og fremstilling, er det ikke nok at kunne gøre rede for, hvilke teknikker der er anvendt i romanen. Endnu vigtigere er det, at du er i stand til at uddybe, hvilken virkning det har i forhold til fortællingen og læserens oplevelse af romanen, at netop denne fremstillingsform er valgt.

Overordnet set kan du altså spørge dig selv:

  • Hvilke fortælleteknikker og fremstillingsformer er der gjort brug af i romanen?
  • Hvad betyder det for romanens handling?
  • Hvad betyder det for læserens opfattelse af romanen?

Scenisk og panoramisk fremstilling

Scenisk fremstilling viser handlingen som i en scene fra en film eller teatret. Tingene sker her-og-nu, og der gøres brug af replikker og detaljerede beskrivelser. Hermed får læseren en fornemmelse af at være helt tæt på begivenhederne.

Panoramisk fremstilling viser et overblik over handlingen, ligesom når kameraet i en film zoomer ud og panorerer hen over scenen. Her får læseren kun præsenteret de store hovedlinjer i handlingen, og det er altså en måde at opsummere og gøre en lang historie kort.

Eksempler:

I Herman Bangs roman Ved vejen gøres der brug af både scenisk og panoramisk fremstilling. Et eksempel på scenisk fremstilling ses her, hvor livet på stationen beskrives vha. aktive verber og beskrivende tillægsord, der giver et dynamisk og detaljeret indtryk:

Toget begyndte at gaa, da en Bonde skreg fra et Vindu. Han havde ingen Billet. Togføreren (…) gav Bai to Fingre og sprang op paa Trinet. Bonden blev ved med at skrige og skændes med Konduktøren, der hang paa Brædtet”.

Andre steder i romanen benyttes panoramisk fremstilling, hvor handlingen i fx en uge eller en måned kort opsummeres: ”Aaret gik. Katinka gled ind i Livet med Togene, der kom og gik, og Egnens Folk, som rejste og kom hjem igen”. 

Flashback og flashforward

Flash...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind