Overgangsritual

Her gør vi rede for overgangsritualer med udgangspunkt i Arnold van Genneps teori om overgangsritualernes tre faser.

Hvad er et overgangsritual?

Et overgangsritual er et ritual, hvor den centrale begivenhed er, at deltageren på den ene eller anden måde overgår fra en tilstand eller status til en ny. 

Overgangsritualerne bruges især ved skelsættende begivenheder i livet, fx overgang fra barn til voksen, indgåelse af ægteskab, dødsfald mv. 

Overgangsritualer kan også gøre sådan, at deltageren får adgang til det hellige, fx ved at blive optaget i et religiøst fællesskab.

Overgangsritualet er ikke nødvendigvis en engangsbegivenhed, da det også kan bruges for at forny en særlig status eller vedligeholde relationer. Et eksempel er den kristne nadver, hvor ritualets virkning er, at de deltagende får fornyet Guds tilgivelse over deres synd. 

Arnold van Gennep: Overgangsritualernes tre faser

I dette afsnit vil vi gå i dybden med van Genneps inddeling af overgangsritualer i tre faser. Det er en teori, som også kan bruges til a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind