Ritualteori

I det følgende vil vi give et kort overblik over de vigtigste religionsvidenskabelige tilgange til og teorier om ritualer:

Bemærk, at selv om vi her præsenterer de forskellige tilgange til ritualteori adskilt, så er de gode at bruge sammen, da de belyser forskellige sider af et ritual.

Fænomenologisk ritualteori: Hvilke religiøse fænomener kan ses i ritualet?

Den fænomenologiske tilgang til ritualer ser på de mere praktiske aspekter af ritualer, dvs. hvordan ritualet udføres og hvilke religiøse fænomener, der indgår. Den fænomenologiske tilgang vil ofte også se på sammenhængen mellem myter og ritualet.

Jørgen Podemann Sørensen: Privilegerede talesituationer

Den danske religionsforsker, Jørgen Podemann Sørensen, ser en uløselig sammenhæng mellem ritualer og deres mytiske baggrund. Ritualerne er ikke opstået ud af den blå luft, men har dybe rødder i religionens myter. Det vil sige, at det er myterne, der er grundlaget for ritualerne. Fx er Muhammeds pilgrimsrejse til Mekka grundlaget for muslimernes obligatoriske pilgrimsrejse (hajj).

Podemann Sørensen kalder ritualer for en priviligeret talesituation. Dvs. at et ritual er kommunikation, der går ud over den normale menneskelige tale. Det er tale til eller fra det hellige.

Podemann opstiller en analysemodel, hvor man analyserer tre forskellige planer eller dimensioner i et ritual:

  1. Det rituelle plan. Det som gøres og siges under ritualets udførelse, fx at præsten siger indstiftelsesordene og deler brød og vin ud under den kristne nadver
  2. Det mytiske plan. Den myte, som er grundlaget for ritualet, fx Det nye
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind