Eksempel på analyse af dåb

Her har vi lavet et eksempel på, hvordan du kan analysere et ritual ud fra vores egen analysemodel. Vi har taget udgangspunkt i den kristne dåb, sådan som den finder sted i den danske folkekirke. Til sidst har vi også perspektiveret ritualet til dåb i pinsekirken.

Case

Vi har analyseret Maries barnedåb. Det er en barnedåb, som vi har opdigtet, men den er realistisk og bruger det officielle dåbsritual. Du kan læse casen herunder ved at klikke på titlen.

Maries barnedåb
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Redegørelse

Her giver vi først en kort redegørelse for, hvad der helt konkret skete i dåben. Det giver os et overblik.

Hvem deltager i ritualet?

Ritualet udføres af en præst. Derudover deltager dåbskandidaten, som er et spædbarn. Derfor er det mormoren, som svarer for dåbskandidaten. Herudover deltager forældrene og tre officielle vidner.

Hvad sker der i ritualet?

Handlinger: Præsten laver korstegn over dåbskandidatens ansigt og bryst. Derefter overøser han dåbskandidatens hoved med vand tre gange. Til sidst lægger han hånden på hendes hoved.

Tekst/ord: Præsten fremsiger tekster fra det officielle dåbsritual som står i alterbogen. Disse tekster er en blanding af lovprisning, bøn, bibeltekster, velsignelser og rituelle formularer.

Udstyr: En døbefont med vand. Dåbskandidaten har en særlig dåbskjole på.

Hvor foregår ritualet?

Ritualet foregår ved døbefonten i den lokale folkekirke.

Hvornår foregår ritualet?

Ritualet foregår under den almindelige søndagsgudstjeneste. Det er et enkeltstående ritual, som ikke skal gentages.

I hvilken sammenhæng foregår ritualet

Ritualet foregår i et religiøst fællesskab: folkekirkemenigheden.

Analyse af ritualets opbygning

Barnedåben i folkekirken er et indvielsesritual, idet den døbte indvies til at blive en del af menigheden i kirken, dvs. det religiøse fællesskab. Det er også et overgangsritual, fordi ritualdeltageren gennemgår en overgang, hvor hun på flere måder skifter status, fx fra ikke-kristen til kristen. Derfor giver det mening at analysere ritualets opbygning ud fra van Genneps inddeling af overgangsritualer i tre faser.

Separationsfasen (første fase)

I forbindelse med barnedåben er der en række punkter, inden selve ritualet begynder, der markerer separationsfasen:

  • Forældrene til dåbsbarnet skal udfylde formularer og har en samtale med præsten – dette viser, at dåben kræver bestemte forberedelser.
  • På selve dagen bli
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind