Vurdering og konklusion

Til sidst i din retoriske analyse kan du vurdere, om retorikken i teksten/talen er effektiv, og om teksten/talen kommunikerer godt til målgruppen.

I din vurdering/konklusion kan du både komme ind på formidlingen af budskabet, brugen af retoriske virkemidler og appelformer samt forholdet mellem afsender og modtager.

Formidling af budskabet:

  • Er retorikken effektiv? Formår teksten/talen at overbevise modtagerne om budskabet? (Hvorfor?/hvorfor ikke?)
  • Kommer budskab frem på en klar, målrettet og overbevisende måde, der passer til situationen?
  • Kan der stilles spørgsmålstegn ved tekstens/talens budskab, synspunkter eller konklusioner?

Brugen af retoriske virkemidler og appelformer:

  • Hvilke retoriske virkemidler og appelformer er særligt fremtrædende i tek...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind