Retoriske virkemidler

Retoriske virkemidler er en samlet betegnelse for de forskellige sproglige virkemidler og kneb, som en afsenderen kan gøre brug af til at overbevise sit publikum. I det følgende gennemgår vi de mest typiske retoriske virkemidler.

NB! Når du laver din retoriske analyse, skal du ikke gå igennem alle de typer af retoriske virkemidler, der er på spil i teksten. Find i stedet de virkemidler, som er mest karakteristiske og iøjnefaldende, og som bliver anvendt centrale steder i teksten.

Gentagelse og anafor

Et ofte anvendt virkemiddel er at gøre brug af gentagelser, der kan fungere på både ord- og sætningsniveau. Ved at lade det samme ord eller udtryk gå igen i teksten får afsenderen slået sit budskab fast med syvtommersøm, ligesom det øger sandsynligheden for, at publikum kan huske talens budskab bagefter. En særlig form for gentagelse er anaforen, hvor begyndelsen af en sætning gentages i de følgende sætninger.

Eksempel

 "

...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind