Retorikkens arbejdsfaser (de fem partes)

Når du skal lave en retorisk analyse, kan det være interessant at se på, hvordan afsenderen helt konkret har arbejdet med sit stof/emne for at skabe den endelige tale eller tekst. I retorikken taler man om de fem partes eller arbejdsfaser, som afspejler afsenderens arbejdsproces: Inventio (indsamling af stof), dispositio (få struktur på stoffet), elocutio (finde den rette sproglige form), memoria (forberede fremførelsen af stoffet) og actio (fremføre stoffet). I det følgende gennemgår vi kort de enkelte faser.

NB! De to sidste faser – memoria og actio – er rettet mod den mundtlige fremførelse, og derfor bruges analysen af de retoriske arbejdsfaser ofte i forbindelse med taler. Du kan dog sagtens bruge inventio-, dispositio- og elocutio-faserne, når du arbejder med skriftlig retorik.

Inventio

Den første fase handler om at researche og udvælge det stof, som skal bruges i talen/te...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind