Overblik over retorisk analyse

Her få du en model til retorisk analyse på 1 side. Modellen giver dig et godt overblik over, hvad du kan komme ind på i en analyse af retorik.

Modellen tager udgangspunkt i det retoriske pentagram, som kan bruges til at analysere emne, afsender, modtager, sprog og genre samt situation i forhold til den tekst, du arbejder med. Derudover inddrages de tre appelformer, samt retoriske virkemidler. Tilsammen giver det dig de nødvendige værktøjer til at lave en komplet retorisk analyse. 

På de næste sider i webbogen her uddybes alle punkterne, og du kan klikke på de enkelte dele for at finde mere hjælp.

  • Emne: Hvad handler teksten om? (kort fortalt) Hvad er tekstens centrale budskab/holdning til emnet?
  • Afsender: Hvem er afsender af teksten? Hvilken interesse har afsenderen i emnet? Hvad vil afsenderen gerne opnå med teksten? Skaber afsenderen troværdighed om sin egen person? (etos)
  • Modtagere og målgruppe: Er der en særlig målgruppe for teksten? Hvordan fanges modtagernes interesse? Hvilke virkemidler anvender afsenderen til at appellere til modtagerne og overbevise dem om tekstens pointer?
  • Situation: I hvilken situation indgår teksten? Hvilken betydning har situationen for tekstens indhold? Formår afsenderen at tilpasse teksten/talen til tid, sted og kontekst (kairos)?
  • Sprog og genre: Hvordan bruger afsenderen kommunikationsformen, tekstens genre, mediet og sproget til at fremføre sit emne? 
  • Appelformer: Hvilke af appelformerne, etos, logos og patos, er fremtrædende i teksten? Hvordan virker disse appelformer med til at overbevise modtagerne? Hvordan er samspillet mellem appelformerne i teksten?
  • Retoriske virkemidler: Hvilke retoriske virkemidler er fremtrædende i teksten? (Fx gentagelser, modsætninger, ironi, generalisering osv.) Hvordan er disse virkemidler med til at overbevise modtagerne?
  • Vurdering og konklusion: Formår afsenderen at nå igennem til målgruppen og overbevise dem om budskabet? Hvorfor lykkes/mislykkes dette? Er teksten velargumenteret? Eller manipulerer den med modtagerne? Kan der stilles spørgsmålstegn ved tekstens konklusioner?