Komposition

Introduktion

Komposition betyder en teksts opbygning eller struktur. Kompositionen kan være interessant i en retorisk analyse, fordi den ofte kan sige noget om, hvordan afsenderen forsøger at overbevise modtageren. I Dansk laver vi retoriske analyser af mange forskellige slags tekster og medieklip, så derfor kan kompositionen se forskellig ud, og analysen af kompositionen kan kalde på forskellige modeller. Du kan dog altid få meget ud af at opdele teksten i indledning, midte og afslutning og se på den virkning, som hvert afsnit har i forhold til modtageren. Af og til er titlen også interessant.

Titlen

Titlen kaldes i nogle tilfælde også “overskrift” , fx ved avisartikler. Der kan være stor forskel på, om en teksts titel er analytisk relevant. Forestiller vi os, at teksten er en tale, som blot bliver kendt under titlen “Mette Frederiksens tale til Socialdemokratiets kongres 2016”, er det ikke så interessant. Men af og til ser man, at tekstens titel i højere grad går på det, der er dens budskab eller intention. 1.g’eren Emil Sondaj Hansen skrev i 2014 en kronik om livet som moderne gymnasieelev med titlen “Lad os stoppe karakterkrigen”. I titlen ligger en central metafor fra kronikken om, at Danmarks nuværende uddannelsessystem dræber al lyst til at lære hos gymnasieeleverne og får dem til at falde fra som soldater på en slagmark. Samtidig er det en del af Hansens budskab - at det, der foregår, er forkert, og at det må stoppe. Man kunne også forestille sig en titel, der består af et retorisk spørgsmål. Alt sammen fanger det modtagernes opmærksom og får dem til at reflektere lige fra starten.

Indledningen

Formålet med indledningen er at engagere modtageren lige fra begyndelsen. Det handler om at gøre emnet relevant for modtageren. I en trykt tekst kan afsenderen for ek...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind