Patos

Hvad er patos?

Patos er en appelform, som taler til modtagerens følelser. Når en afsender appellerer til patos, er hensigten at lave en følelsesmæssig påvirkning af modtagerne for at overbevise dem om et bestemt budskab.

Patos kan tale til positive eller negative følelser, afhængig af hvad afsenderens konkrete formål er. Hvis en politiker vil forsikre folk om, at hun vil være en god regeringsleder, kan hun fx gå efter at vække følelser af håb og optimisme. Vil hun omvendt advare om konsekvenserne, hvis oppositionen kommer til magten, kan det være mere nyttigt at spille på frygt og pessimisme.

Nedenfor kan du se eksempler på nogle af de følelser, som afsendere prøver at vække i deres modtagere, når de laver patosappeller.

Positive følelser

 • Glæde
 • Håb
 • Medlidenhed
 • Stolthed
 • Patriotisme/nationalfølelse
 • Optimisme
 • Taknemmelighed

Negative følelser

 • Sorg
 • Vrede
 • Frygt
 • Foragt/afsky
 • Skam
 • Pessimisme
 • Forargelse

Elementer i en tekst, der kan være appel til patos

Før du går i gang med at lede efter appeller til patos i en tekst, er det vigtigt at være opmærksom på, at det normalt er hensigten, som afgør, om et element i teksten betragtes som en appel til patos. Det kræver nemlig, at forsøget på at røre ved modtagernes følelser bevidst bliver anvendt for at overbevise modtagerne om noget. Der skal med andre ord altid være en form for appel involveret fra afsenderens side.

Eksempelvis: Du bliver måske personligt vred over at høre en tale fra en politiker, som du er uenig med, men det kan ikke klassificeres som en appel til patos, for det indgår sandsynligvis ikke i afsenderens strategi, at du skal blive vred over at høre om hendes politik (men derfor kan talen selvfølgelig godt indeholde faktiske appeller til patos, hvor politikeren fx prøver at skabe vrede over ulighed i samfundet eller andre partiers politik). Eller hvis du sidder til en konfirmation og er ved at få grineflip over noget upassende i en tale, selvom det er åbenlyst i situationen, at taleren ikke havde til hensigt, at det skulle være sjovt, så vil der heller ikke være tale om appel til patos i dén situation.

Nedenfor gennemgår vi nogle af de typiske strategier, som en afsender kan bruge for at appellere til patos. Vores gennemgang er suppleret med eksempler fra autentiske tekster. Som sagt er det dog altid vigtigt at være opmærksom på hensigten - det er ikke nødvendigvis i alle situationer, at de følgende strategier bruges til at lave en patosappel.

NB: Som udgangspunkt skal du kun tale om appel til patos, når du ar...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind