Logos

Hvad er logos?

Logos er en appelform, som taler til modtagerens fornuft. Når en afsender appellerer til logos, er hensigten altså at få modtageren til at indse, at budskabet er rationelt overbevisende.

Logos er derfor også den appelform, som er tættest knyttet til argumentationen i en tekst. At appellere til logos handler nemlig ofte om at få modtagerne til at se de logiske sammenhænge mellem afsenderens forskellige pointer og kommentarer, så de ved hjælp af fornuften kan indse, at afsenderen har ret.

Elementer i en tekst, der kan være appel til logos

Før du går i gang med at lede efter appeller til logos i en tekst, er det vigtigt at være opmærksom på, at det normalt er hensigten, som afgør, om et element i teksten betragtes som en appel til logos. Det kræver nemlig, at forsøget på at tale til modtagerens fornuft bevidst bliver anvendt for at overbevise modtagerne om noget. Der skal med andre ord altid være en form for appel involveret fra afsenderens side.

Eksempelvis: Hvis en tekst indeholder fakta eller statistikker, så er det kun, hvis disse fakta eller statistikker rent faktisk bliver brugt i et forsøg på at overbevise modtagerne om tekstens budskab, at man vil beskrive dem som en appel til logos. Hvis en statistik blot bliver nævnt som en slags baggrundsoplysning, men ikke indgår i et forsøg på at overbevise om et budskab, vil man til gengæld ikke kalde det for en logosappel.

Nedenfor gennemgår vi nogle af de typiske strategier, som en afsender...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind