Appelformer

Hvad er appelformer?

Appelformerne beskriver tre overordnede strategier, som afsenderen af en sagprosatekst kan bruge for at appellere til modtagerne - og dermed overbevise dem om noget eller overtale dem til noget. Fordi appelformerne bruges til at overbevise modtagerne, er de typisk særligt relevante at lede efter i sagprosatekster, som har et klart overbevisende formål - fx politiske taler, opinionsartikler, debatindlæg eller reklamer.

De tre appelformer hedder logos, etos og patos.

Logos

En logosappel er en appel til modtagerens fornuft. Man kan fx appellere til logos ved at inddrage fakta, statistik, videnskabelige undersøgelser eller simpelthen ved brug af logisk opbygget argumentation.

Eksempel på logosappel: “Vi bør hæve udviklingsbistanden, da vores penge kan gøre en langt større forskel for de dårligst stillede i verdens fattigste lande, end de kan her i Danmark.”

Etos

En etosappel er en appel til modtageres tillid til afsenderen. Man kan fx appellere til etos ved at fremhæve sin autoritet eller erfaring eller ved at præsentere sig selv som et menneske med høj moral og medmenneskelighed.

Eksempel på etosappel: “Vi bør hæve udviklingsbistanden. Som formand for Læger uden Grænser kan jeg garantere for, at vores bistand er til stor gavn. Det har jeg set gang på gang i mit arbejde.“

Patos

En patosappel er en appel til modtagerens følelser. Man kan fx appellere til patos ved at bruge følelsesladede ord og billedsprog eller ved at inddrage personlige beretninger.

Eksempel på patosappel: “Vi bør hæve udviklingsbistanden, alt andet ville være umenneskeligt. Prøv blot at forestille dig, hvordan du ville have det, hvis du hver dag måtte se dine børn græde af sult!”

De tre appelformer bliver ofte kombineret

Når du analyserer en konkret sagprosatekst, vil du normalt kunne finde eksempler på flere forskellige appelformer i teksten, da langt de fleste afsendere anvender en kombination af de forskellige former for at gøre deres budskab så overbevisende som muligt.

Der vil dog ofte være...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind