Påske

Den kristne påske bygger på en jødisk fest (Pesach) til minde om israelitternes udfrielse fra Egypten, hvor de havde været slaver. Det er også herfra den kristne påske har fået sit navn på dansk. I kristendommen er påsken en fest til minde om Jesus' lidelse, død og opstandelse, fordi Jesus netop blev korsfæstet i påsken.…

...

Sammenhængen mellem den jødiske og kristne påske

Ifølge Anden Mosebog slagtede hver jødisk familie i Egypten et lam og smurte blodet på deres dørstolper. Døden gik påskenat igennem Egypten og slog den førstefødte ihjel i alle hjem…

...

Korsfæstelsen er et offer

Jesus' korsfæstelse er omtalt i alle fire evangelier. Korsfæstelsen er den totale ydmygelse af Jesus, der på korset dør med be…

...

Jesus opstår fra de døde

Også Jesus' opstandelse er omtalt i alle fire evangelier. Opstandelsestroen er den mest centrale trosforestilling i kristendom…

...

Passionshistorien (lidelseshistorien)

Den del af evangelierne, der fortæller om Jesus' sidste dage i Jerusalem kaldes ofte passionshistorien eller …

...

Påskens helligdage

Påsken falder aldrig det samme tidspunkt hvert år, men er bestemmende for de øvrige helligdages placering (bortset fra julen). Fx er Pinsedag den 7. søndag efter Påsked…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind