De fem søjler i islam

De fem søjler er de fem grundlæggende elementer i enhver muslims gudsdyrkelse og rituel praksis. Når muslimen overholder disse fem "bud", er han en god muslim. 

I disse noter forklarer vi de fem søjler i islam nærmere. Du får et overblik over trosbekendelsen, muslimernes bønspraksis, hvad det vil sige at yde almisse, faste - herunder især ramadanen - og om valgfarten til Mekka. Hvad betyder de fem søjler i praksis? Hvad indebærer overholdelsen af dem? 

1. Trosbekendelsen (shahada)

 "Der er ingen gud foruden Allah, og Muhammed er hans sendebud" – trosbekendelsen, som alle muslimer kan forenes om. Kan man sige ja til disse to punkter og efterleve dem, regnes man for muslim – grundigere undervisning anses ikke for nødvendig!

2. Bønnen (salat)

Der er fastsat ganske nøje regler for den rituelle bøn, som muslimerne er forpligtet på. Dette gælder ordene, der siges, tidspunkterne for bønnen, bederetningen, bedestillingerne og deres rækkefølge, den rituelle renselse før bønnen osv. Salaten skal forrettes snarest muligt, når råbene fra minareten har lydt. Derefter skal den troende muslim forlade hverdagsverden og ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind