Islamisk tro og teologi

I det følgende får du et overblik over de vigtigste punkter i islamisk tro og teologi.

Gudsopfattelse: Allah som den eneste Gud

Det helt centrale og afgørende i islam er troen på Allah som den eneste og almægtige Gud, der har skabt verden, som opretholder verden, og som til slut vil dømme verden. At være muslim er lig med at underkaste sig Gud betingelsesløst. Alahu akbar (Gud er større) er en meget sigende betegnelse for Allah. Dvs. at han er større end et hvert udtryk, man kan finde på at karakterisere ham med.

...

Muhammed

Islams profet, dvs. budbringeren af Guds ord. Ofte omtales han blot som "Profeten". Muhammeds enormt høje status i islam fremgår af, at han nævnes i den islamiske trosbekendelse (al-shahada), der er den basale formulering af den islamiske tro:

...

Muslim

Muslim betyder "den person, der underkaster sig og hengiver sig til Allah". At være muslim er altså at overgive sig og underkaste sig Guds vilje i ét og alt. ...

Moskeen

Moskeen er central i ritualerne omkring muslimernes bøn. Derudover er den center for undervisning og bøn udenfor de bestemte tidsrum – en slags kirke. ...

Shari'a

Islams love er sammensat i et regelsæt: Shari'a, der betyder "vejen". Shari'a er ideen om, at Gud igennem koranen og sunnaen (Muhammeds sædvane/levevis) har udstukket en vej for, hvordan mennesket bør leve. Dette kan samles i en række love og regler for menneskelig adfærd, som i daglig tale kaldes shari'a-loven.

...

Dommens dag

Et andet væsentligt punkt i den islamiske troslære angår dommens dag. ...

Forholdet mellem Allah og mennesker

Mennesket er fuldstændig underkastet Gud, og som udgangspunkt er der en uendelig afstand mellem Gud og menneske. Kun fordi Allah har valgt at åbenbare sig i Koranen (og med Muhammed som talerør) er der en forbindelse mellem Gud og menneske.

...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind