Begreber


Abd: "slave" (Abdullah betyder fx Allahs slave).
Aisha: Muhammeds yndlingshustru.
Allah: Gud, den eneste Gud.
Arkan al-islam: De fem søjler, som er grundlaget for muslimens livsførelse.
Dervish: Omvandrende sufi med meditative dansetraditioner. Det inderlige forhold til Allah er det vigtige blandt dervisher og sufier.
Dhimma: "beskyttelsens folk", jøder og kristne, som nød beskyttelse af deres muslimske overhoveder og fik lov at beholde deres religion.
Djinn: En ånd.
Gabriel: Englen der har åbenbaret guds ord til Muhammed.
Hadith: en overlevering om, hvad profeten har sagt og gjort, indeholder profetens sunna (hans sædvane og levemåde).
Hajj: Valfarten til Mekka (5. søjle i islam).
Hanif: Før-islamiske monoteister og på den måde forbilleder. Abraham fremhæves især som hanif. 
Halal: at det er tilladt.
Haram: at det er forbudt. 
Hijra: Muhammed og hans menigheds emigration/flugt fra Mekka til Medina i 622 (er den officielle begyndelse på islam som religion).
Ibn: "søn".
Iblis: satan/djævelen. Satan frister mennesket til at gøre ting, som Gud har forbudt.
Ijtihad: Udlægning/fortolkning af koranen og haditherne (kun for islamiske teologer og retslærde).
Imam: Lederen af bønnen i moskeen i sunni-islam. (I shi'a-islam er imamen den øverste leder, der nedstammer fra Muhammed).
Islam: underkastelse/hengivelse til Allah.
Jihad: "at anstrenge sig". Indad: dydigt, moralsk liv – gode gerninger + udvikle samfundet. Udad: forsvar af islam + menigheden, og angreb for at vinde nyt land for islam.
Ka'baen: Terningformet, sort bygning i centrum for den store moske i Mekka. Det allerhelligste sted i islam, og fikspunkt for bederetningen.
Kalif: Stedfortræder/efterfølger for muhammed, muslimernes leder.
Koranen: "Recitationen". Den hellige bog, der indeholder Guds eget ord, åbenbaret igennem Muhammed. 
Kufr: Vantro.
Medina: Den næsthelligste by i islam, hvor Muhammed byggede den første muslimske menighed op.
Mekka: Den helligste by i islam. Muhammeds fødeby og stedet for åbenbaringerne.
Minaret: Kaldetårn.
Moske: Et muslimsk forsamlingssted for bøn og gudstjeneste, ligesom en kristen kirke
Muhammed: Den vigtigste og sidste profet – fik åbenbaret Koranen.
Muslim: En der hengiver og underkaster sig Allah.
Ramadan: Fastemåneden.
Sataniske vers: To sætninger, som det lykkedes Satan at indgyde Muhammed som falske åbenbaringer. Versene handler om, at det er godt at tilbede gudinderne Allat, Uzza og Manat (hvilket ville være et brud på monoteismen). 
Shahada: Trosbekendelsen, vidnesbyrd om, at der ikke eksisterer nogen anden gud end Gud, og at Muhammed er hans sendebud.
Shari'a: Guds lov som den fremstår i koranen og hadith’erne. 
Shi’a-islam: Retning inden for islam, der mener at Ali, Muhammeds fætter, var den retmæssige kalif.
Shirk: Kætter, der tror på flere guder.
Sufisme: islamisk mystik, en særlig inderlig og meditativ form for fromhed og gudsdyrkelse.
Sunna: Profetens skik og brug og sædvane, alt hvad Muhammed har sagt og gjort.
Sunni-islam: den traditionelle retning indenfor islam (90% af alle muslimer).
Sura: Kapitel i Koranen – har i alt 114.
Umma: Den islamiske menighed eller samfund.