Fakta om islam

  • Islam er den yngste af verdensreligionerne. Opstod i Arabien i 600-tallet
  • Islam hævder troen på én gud. Den gud der åbenbarede sig forprofeten Muhammed
  • ...

Islams menneskesyn

  • Mennesket er Guds mest betydningsfulde skabning, der skal forvalte den guddommelige vilje på jorden
  • Alle mennesker er født som muslimer. De, som tror på noget andet, har bare ikke opdaget det endnu
  • ...

Islams to hovedretninger

Islam begynder som en meget homogen religion med Muhammed som den absolutte leder. Men efter Muhammeds død opstår der snart diskussion og splid om, hvem der skal være hans efterfølger (kalif) som leder af muslimerne. Her forgrener islam sig i de to retninger, sunni-islam og shi'a-islam, der dominerer den muslimske verden i dag.

Sunni-islam

...

Shi'a-islam

Shi'a-islam betyder "Alis parti" (oprindelig shi'at Ali).

...

Særlige shi'a-kendetegn 

  • Imam. Ali bliver af shi’a-muslimerne kendt som den 1. imam – i stedet for den 4. kalif, som sunni-muslimerne tror på. Med imam menes der, hos shi'a-muslimerne, én, som er i slægt med Muhammed og derfor er ufejlbarlig. Hos sunni-muslimer er en imam blot en bønneleder. Man mener blandt shi'a-muslimerne, at den sidste imam lever er skjult, overnaturligt liv, og at han en dag vil vende tilbage og etablere den sande islam.
  • ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind