Begreber

Her får du en ordliste over øvrige begreber, du vil støde på i forbindelse med buddhisme.

Ahimsa

"Ikke-vold", det centrale begreb i buddhistisk etik, der handler om ikke at tilføje sig dårlig karma af nogen art.

Anatman

”Ikke-jeg”, det buddhistiske begreb for, at der ikke findes noget jeg eller noget selv.

Arhat

Arhat betyder ”værdig”. En arhat er i theravada/hinayana den, der har opnået den endelige oplysning (bodhi) gennem mange liv og megen meditation

Ashoka

Ashoka (274–232 f.Kr.) var en indisk konge, der anses for den vigtigste person for udbredelsen af buddhismen i Indien.

Askese

Afholdenhed fra alle former for nydelsesmidler så som alkohol, sex, unødvendig mad og klæder osv. Askese udøves for at opnå en stærk selvkontrol og mindske dannelsen af karma.

Benarestalen

Benarestalen er Buddhas tale efter hans endelige oplysning, bodhi. Her fremsætter han læren (dharma) om de fire ædle sandheder og middelvejen.

Bodhi

Bodhi: Den endelige oplysning, det sidste stadie i vejen til erkendelse og al-viden.
Bodhi-træet: Det træ, hvorunder Siddharta Gautama opnåede den endelige oplysning og blev Buddha.
Bodhisattva: En person, der har opnået oplysning, men som alligevel lader sig genføde for at hjælpe andre på vejen til oplysning.

Kanon

Betyder rettesnor og er buddhismens hellige skrifter, som fungerer som retningslinjer for de troende. Der findes ikke en enkelt overskuelig bog, som i islam, kristendommen og jødedommen, der er nærmere tale om et mindre bibliotek. Der findes tre samlinger på tre forskellige sprog: kinesisk, pali og tibetansk.

De skrifter, der blev skrevet på pali, blev nedskrevet i Sri Lanka i det 1. århundrede f.Kr. og består af 55 bøger.
De kinesiske er nedskrevet omkring starten af vores tidsregning og benyttes i Kina, Japan og Korea. Der er 55 bøger på hver 1000 sider.
Den tibetanske kanon består af 200 bind.

Der er store sammenfald mellem pali og den kinesiske kanon og endnu større mellem den kinesiske og den tibetanske.

Mandala

Mandala er en helhed af geometriske symboler bygget op omkring et centrum. Symboliserer kosmos. Består af geometriske symboler for buddhaer og boddhisattvaer. Benyttes i vajrayana-buddhismen.

Mantra

Mantra Forskellige sætninger, som munkene gentager igen og igen ved meditation.

Mara 

Mara er fristeren, som holder livshjulet. Mara forsøger at lokke begæret frem, som holder mennesket fast i samsara og dermed i lidelsen.

Samadhi 

Samadhi er meditationens sidste og højeste stadium inden udfrielsen. Den rene bevidsthed uden tilknytning til noget ydre objekt.

Stupa

Fundamentalt symbol, en parallel til det kristne kors. Oprindeligt et gravmonument – Buddha bad om at få sin aske indbygget i en stupa. Stupaerne står foran klostre og indeholder hellige genstande (relikvier). Stupaen ses som et symbol på buddhasindet og symboliserer vejen til nirvana. De blev bygget på vigtige og centrale steder i buddhas liv.

Sunyata 

Paradoksalt begreb, især i mahayana, der betegner verden som en enhed, der i ophævelsen af alle modsætninger er total tomhed.

Sutra 

Helligskrift i buddhismen. Sanskrit for ”snor af regler”. Indeholder Buddhas taler, og er derfor den vigtigste del af helligteksterne.

Tantra 

Udvidede meditationsteknikker som bruger mere praktiske metoder til at opnå erkendelse fx mantraer, krops- og håndstillinger, åndedrætøvelser. Formålet med tantra er at forene så mange bevidsthedsplaner som muligt i et enkelt ritual eller en meditation, og i sidste ende at opnå udfrielsen.

Trikaya

De tre aspekter af buddha:

  • den historiske buddha,
  • det åndelige frydslegeme
  • den kosmiske buddhanatur.

Tripitaka

De buddhistiske helligtekster. En tekstkanon bestående af tre hovedafsnit:

  • vinya-pitaka (ordensregler for munke),
  • sutra-pitaka (Buddhas prædikener, og dermed den vigtigste del)
  • abhidharma- pitaka (kommentarer til Buddhas lære)

I Mahayana-buddhisme er der kommet en fjerde del til med tantraer og kommentarer.