Ordliste

Ordliste med øvrige religiøse begreber og fænomener.

Agnosticisme. (agnosis = "ikke-viden") Den opfattelse, at mennesket ikke kan skaffe sig sikker viden om noget, og derfor heller ikke om, hvorvidt der findes en guddom eller ej.

Animisme. En primitiv religionsform, hvor forskellige ting i naturen opfattes som besjælede og tilbedes.

Ateisme. Ikke-tro på eksistensen af en gud (modsat teisme - tro på eksistensen af en gud).

Axis mundi. Et religionsvidenskabeligt begreb, der betyder "verdens midtpunkt". Det sted i religionen som i særlig grad forbinder den menneskelige verden med den guddommelige verden. Det vigtigste sted i religionen. I islam fx Ka'baen.

Blasfemi. Gudsbespottelse eller vanhelligelse.

Bøn. Henvendelse til én eller flere guder, guddommelige eller hellige personer med henblik på hjælp, velsignelse, tak eller vedligeholdelse af gode relationer.

Civilreligion. "Erstatningsreligion" i sekulariserede samfund, der står i stedet for en traditionel religion, og som stadig på en vis giver en religiøs fællesskabsfølelse, fx nationalisme.

Divination. Spådomskunst, hvor man får indsigt og viden om nutiden og fremtiden ved tydning af varsler eller tegn.

Ekstase. Betyder "at stå uden for sig selv". En ekstrem sindstilstand, hvor den religiøse føler sig i en særlig åndelig tilstand, ofte forenet med det guddommelige.

Emic og Etic. Emic betyder at forskeren ser en kultur eller et system med insiderens øjne og laver en beskrivelse, som tager sigte på, at deltageren/deltagerne i undersøgelsen kan genkende den som rigtig. Etic betyder i modsætning til emic, at forskeren ser en kultur eller et system ude fra. I en etic-beskriv...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind