Kompendier i Religion

Her kan du finde hjælp til Religion B og Religion C med Studienets kompendier. Vi har kompendier, som dækker alle de store verdensreligioner og analysehjælp til religiøse tekster. Kompendierne er alle skrevet Studienets egne fagredaktører, som sikrer at du får hjælp af god kvalitet.

Du kan fx bruge kompendierne til at 

 • Få hurtigt overblik over hovedpunkter i en religion eller et emne med notesiderne
 • Sætte dig grundigt ind i et religionsfagligt emne, fx i forbindelse med en større opgave
 • Repetere religionsfaglige emner og begreber op til eksamen

 

 • Eksistentialisme Dansk A, Filosofi B, Filosofi C …

  Her kan du læse Studienets kompendium om eksistentialisme. Vi giver dig en kort gennemgang af grundtankerne bag eksistentialistisk filosofi, og vi hjælper dig med at forstå de største eksistentialisti (…)

 • Islam Religion B, Religion C

  I dette kompendie dækker vi de emner og områder inden for islam, som du møder i Religion C og Religion B og skal have styr på til eksamen: Noter Tekster Koranen Hadith Tro og teologi De seks trosartik (…)

 • Kristendom Religion B, Religion C

  I dette kompendie dækker vi de emner og områder inden for kristendom, som du møder i Religion C og Religion B og skal have styr på til eksamen. I kompendiet dækker vi følgende emner og områder: Noter (…)

 • Buddhisme Religion B, Religion C

  Dette er vores kompendie om buddhismen, der er verdens fjerdestørste religion. Buddhisme indgår ofte som en del af religionsfaget i gymnasiet, hvor man læser centrale tekster og analyserer de vigtigst (…)

 • Etik Filosofi B, Filosofi C, Religion B …

  I dette kompendium kan du læse om etik. Kompendiet dækker især dele af pensum fra Filosofi, Idéhistorie og Religion, men det kan også være relevant i mange andre fag, eller indgå i større skriftlige o (…)

 • Begreber i Religion Religion B, Religion C

  Her er en gennemgang af centrale begreber i Religion B og C. Du kan bruge kompendiet, uanset om du følger undervisningen på STX, som valgfag eller HF-enkeltfag. Du kan bruge dette kompendie til at gen (…)

 • Bibelen Religion B, Religion C

  Her får du et overblik over Bibelen, som dækker det mest relevante stof, du kan møde i Religion C og B. Du kan læse i Bibelen online på Bibelselskabets hjemmeside: www.bibelen.dk. I dette kompendium l (…)

 • Analyse i Religion Religion B, Religion C

  Her giver vi et overblik over, hvordan du kan arbejde med analyse i Religion med vores hjælp til analyse: Religioner Ninian Smarts syv dimensioner Jan Hjärpes model Bruce Lincolns model Fænomener Myte (…)

 • Ritualer Religion B, Religion C

  I dette kompendium vil vi præsentere det, du skal vide om ritualer i forbindelse med undervisning i Religion B og Religion C. I kompendiet kigger vi på grundlæggende ritualteori og gør rede for forske (…)

 • Metoder i Religion Religion B, Religion C

  I dette kompendium giver vi dig et overblik over metoder, som du vil støde på i Religion B og Religion C. Her er en oversigt over kompendiets indhold: Noter Teori Hermeneutik Religionsfænomenologi Hva (…)