Kameraføring og perspektiv

Kameraet kan bevæges på en række forskellige måder, som kan være vigtige for reklamefilmens udtryk. Fx er der stor forskel på, om kameraet står helt stille, eller om det hele tiden er i bevægelse. Dette har betydning for, hvilken stemning modtagerne bliver sat i.

Kamerabevægelse

En kameraføring med megen bevægelse skaber dynamik og spænding, hvilket er med til at holde modtagernes interesse fanget.
En meget rolig kameraføring giver derimod god mulighed for at formidle et klart budskab til modtagerne.

Zoom bruges til at fokusere på noget bestemt, ofte en persons ansigtsudtryk. På den måde bliver personens følelser tydeligere for modtagerne, der påvirkes stærkere af et zoomet billede.

Panorering. Kameraet står stille, men bevæger sig vandret om sin egen akse, ligesom når man bevæger hovedet til siden.
Denne teknik er den mest almindelige. Den er fx god til at vise et lokale eller et landskab eller til at følge en person, der går.

Tilt. Kameraet står still...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind