Lineær regression i Excel

Vejledningen her vil nu gennemgå en lineær regression i Excel.

Vejledningen vil tage udgangspunkt i førnævnte fysikforsøg, hvor man skulle bestemme vands densitet. Først har man selvfølgelig udført sit forsøg, målt sine data og præsenteret dem på en overskuelig måde. Det kunne fx være i en tabel som …

...

1. Plot data

For at lave en regression, skal du starte med at lave et plotte dine data. Det vil sige at indsætte dine målepunkter i et koordinatsystem. I dette tilfælde er V den afhængige variabel, og m den uafhængige variabel (Husk at ). Derfor opskriver vi V i første søjle. 

For at plotte dine data skal du først markere hele dit datasæt med musen. Derefter skal du gå ind i fanen indsæt og vælge punk…

...

2. Navngiv dit diagram

Når du har lavet dit diagram, skal du give det diagramtitel og aksetitler. Det gør du ved at gå ind under Diagramværktøjer med underfanen Layout.

Her kan du vælge at om du vil ændre Diagramtitel eller Aksetitler. Ved at klikke på Aksetitler kan du navngive din x- og y-akse. Når du giver y-aksen navn, kan du vælge om tekstens skal gå lodret eller vandret. I vores eksempel har vi valgt at have Roteret titel, som betyder at teksten står lodret. 

Vi har valt at kalde vores diagram Vands densi…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind