Tidslinje

Her får du en tidslinje over de vigtigste begivenheder, der skete før, under og kort efter reformationen i Europa. 

Optakt til reformationen

1444: Johan Gutenberg opfinder opfinder den moderne bogtrykkekunst i Mainz i Tyskland. Dette bliver en afgørende forudsætning for, at teologen og munken Martin Luthers teser, som indledte reformationen i 1517, senere kunne spredes i hele Europa i et hidtil uset omfang. Bogtrykkerkunsten tilskrives af mange historikere en stor betydning for, at reformationen overhovedet kunne lykkes.

Opfindelsen af bogtrykkerkunsten fik på den måde en enorm indflydelse på de europæiske samfund. I middelalderen var en bog et meget dyrt håndværk, som typisk var låst fast med en lænke i kirken, og som kun de lærde havde adgang til. Således var opnåelsen af viden begrænset til kun meget få personer i middelalderen. Opnåelsen af viden blev med bogtrykkerkunsten nu mulig for langt flere mennesker end hidtil. 

1466: Den første tyske Bibel udkommer. I årene frem til 1522, hvor Martin Luther udgav sit testamente, udkom der mindst 63 folkesproglige bibeludgaver. Den såkaldte bibelhumanister havde siden renæssancen begyndt at oversætte Bibelen fra græsk og hebraisk til alverdens folkesprog, fordi adskillige lærde havde fundet fejl i den autoriserede version fra år cirka 400, den såkaldte Vulgata. 

1507: Martin Luther bliver katolsk præst. 

Reformationen

1517: Martin Luther sender den 31. oktober sine 95 teser til sine overordnede i den katolske kirke, biskoppen af Brandenburg og ærkebiskoppen af Mainz. De 95 teser var forslag til temaer, som kunne gøres til genstand for en teologisk diskussion på universitetet i Wittenberg. Luther ønskede at skabe nogle ændringer i den kristne kirke, men det var ikke Luthers intention i begyndelsen at opdele den kristne kirke, sådan som det kom til at ske. 

1521: Martin Luthers meninger om den katolske kirke, som han udtrykte i de 95 teser, fordømmes af paven ved rigsdagen i Worms. Her opfordres Luther til at tilbagetrække sine holdninger foran en forsamling af repræsentanter fra forskellige tyske byer. Luther nægter at tilbagetrække sine teser og gentager i stedet til mødet sin påstand om, at Bibelen er den eneste kilde til kristendommen, og at paven ikke har nogen autoritet som kirkeligt overhoved. 

Luther udgav efter rigsdagen i Worms flere skrifter, der præciserede hans holdninger. Disse udgivelser førte til, at Luther fuldstændig brød med den katolske kirke. Luther blev dømt fredløs af den tysk-romerske kejser Kar...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind