Peder Palladius: "En Visitatsbog" (1543)

Overblik

En Visitatsbog er skrevet i årene 1537-1543 af den første lutherske biskop af Sjælland, Peder Palladius. Han blev en af de væsentligste skikkelser i det nye kirkestyre i Danmark efter reformationen, og hans visitatsbog er en af hovedkilderne til at vise, hvordan den lutheranske tro blev indført i Danmark, og hvad de religiøse konflikter bestod af i reformationstidens første årti. 

Værket omhandler Palladius’ visitatser (dvs. besøg) i alle sjællandske kirker og sogne i Sjællands stift (som i alt dengang talte 390 kirker), som han foretog i årene 1538-1543. Besøgende havde til formål at føre tilsyn og kontrol med præsternes udlægning af den lutherske forståelse af kristendommen, og Palladius lærte menighederne i de forskellige sogn om den lutherske lære. I En Visitatsbog beretter Palladius om, hvordan man pædagogisk formidler den nye tro til menighederne. 

Bogen blev skrevet løbende i forbindelse med Palladius’ besøg i de forskellige sogn og kirker, og den kom til at fylde lidt over 150 sider. Værket indeholder alt fra, hvordan kirken skal indrettes, hvordan præsterne skal oplære deres menighed, til hvordan forældrene skal lade deres børn gå i skole hos degnen, hvad man skal gøre under kirkelige højtider, og hvordan man bør tage sig af de fattige i sognet. 

Bogens formål

Formålet med En Visitatsbog er ikke ekspliciteret af Palladius selv, og værket blev heller ikke trykt i samtiden. Derfor er det muligt, at bogen har været tænkt til privat brug og har skullet fungere som inspiration for Palladius selv og hans bispekollegaer til, hvordan man bedst muligt udbreder den nye tro og fjerner katolske ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind