Martin Luthers 95 teser (1517)

Overblik

Luther forsøgte med sine teser at tage et fundamentalt opgør med den katolske kirkes afladshandel, som i 1517 havde været særligt omfattende. Martin Luther sendte sine 95 teser til sine overordnede i den katolske kirke, biskoppen af Brandenburg og ærkebiskoppen af Mainz. De 95 teser er forslag til temaer, som kunne gøres til genstand for en teologisk diskussion på universitetet i Wittenberg. Det var derfor ikke Luthers intention i begyndelsen at tage et opgør med paven og derved påbegynde en opdeling af den kristne kirke, sådan som det senere kom til at ske. 

Teserne blev oversat til tysk og trykt i store oplag, hvilket fik en enorm virkning i store dele af Tyskland.

Du kan læse alle Luthers 95 teser her. 

Gennemgang af udvalgte teser

Følgende afsnit er en gennemgang af nogle af Luthers 95 teser. De fleste teser handler om den katolske kirkes forhold til aflad, hvilket gør det tydeligt, at afladshandlen var det helt store problem for Luther, som han ønskede at gøre op med. 

Tese 6

“Paven kan ikke tilgive nogen synd, men kun erklære og stadfæste, at den er tilgivet af Gud (...)” 

Luther mener med dette, at det er ved troen alene, at mennesket kan få frelse for sine synder. Det er kun Gud, der kan tilgive, og ikke paven. På den måde mener Luther også indirekte, at det ikke giver nogen mening at skrifte i kirken, sådan som man gør det i den katolske kirke. 

Tese 13

“De, som skal dø, indfrier ved selve døden alle krav og er allerede døde for de kirkelige loves krav, idet de er løst fra disses myndighed.”

Det giver ifølge Luther ingen mening at betale aflad, da man ved sin død “indfrier alle krav” og ikke længere er underlagt kirkens autoritet. Det er således ifølge Luther forkert, at man ved køb af aflad bliver frelst og befries for al straf. Når man er død, er man overladt til Gud alene, og dér blev man frelst. Derfor giver det heller ikke mening, at man...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind