Kilder

Følgende kilder viser et bredt udsnit af reformationen. På de følgende sider kan du få hjælp til at forstå: 

Uddrag fra siden om Martin Luthers 95 teser:

Martin Luthers teser blev ikke modtaget godt af paven i Rom. Paven gik til modangreb mod Luther og bad ham om at tilbagekalde alle sine teser ved rigsdagen i Worms i 1521. Luther vandt derimod mange tilhængere blandt de lokale tyske fyrster, adelige og borgere. En væsentlig årsag til, at en del folk uden om kirken støttede Luther, var, at de fleste mente, at den katolske kirke misbrugte pengene ved at bruge midlerne på sin egen magtudfoldelse frem for at fordele ressourcerne til alle katolske områder. På den måde var der økonomiske fordele ved at støtte Luther og hans opgør med den katolske kirke. 

Derudover fik teserne en enorm virkning, fordi bogtrykkerkunsten gjorde det muligt at sprede skrifter i et hidtil uset tempo og omfang. På den måde var udbredelsen af Luthers idéer direkte afhængig af...

Uddrag fra siden om En Visitatsbog af Peder Palladius:

Reformationen i Danmark i 1536/37 var en meget omfattende begivenhed. Meget blev ændret efter reformationen - deriblandt præsternes måde at prædike og udøve kristendommen på generelt. Derfor foregik der fra 1536 en lang tilvænningsperiode, hvor præster og menighed og beboerne i alle sognene skulle lære, hvordan man levede i overensstemmelse med den nye tro. Dertil blev det bispernes opgave at føre tilsyn med præsterne og menighederne i sognene, så man kunne være sikker på, at alt foregik efter Luthers lære.

Peder Palladius var blevet indviet som biskop den 2. september 1537, og kort efter begyndte han sine besøg til de sjællandske kirker og sogn, som...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind