Forbrændingsreaktioner

Hvad er en forbrændingsreaktion?

En klassisk forbrændingsreaktion ser således ud:

\large \large \large \large \large \mathrm{Braendselsmolekyle}\ +\ \mathrm{O_2}\ \rightarrow\ \mathrm{CO_2}\ +\ \mathrm{H_2O} \

Som de to reaktanter har vi altså brug for et brændselsmolekyle og noget dioxygen (O2), og som de to produkter får man CO2 og H2O. 

Eksempel: Forbrænding af propan

Vi ser her et konkret eksempel på en forbrændingsreaktion:

\large \large \large \large \large \large \large \large \large \large \large \textbf{1}\mathrm{C_3H_8(g)}\ +\textbf{5}\mathrm{O_2(g)}\ \rightarrow\ \textbf{3}\mathrm{CO_2(g)}\ +\ \textbf{4}\mathrm{H_2O(l)} \

Brændselsmolekylet er i ovenstående tilfælde propan (C3H8). 

Ovenstående reaktion kaldes også for en ful

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind