Raymond Carver

Raymond Clevie Carver Jr. blev født i 1938 i Oregon, USA, og døde i 1988. Han er kendt som en af USA's største novelle-forfattere, og har haft stor betydning for udviklingen af den amerikanske litteratur i det tyvende århundrede. Han voksede op i underklassemiljøet i den lille savmølle by Clatskania med en alkoholisk far og en mor, der arbejdede som servitrice. En stor del af Raymond Carvers litterære karriere var domineret af hans behov for at balancere diverse dagjobs med familieliv, stigende alkoholisme og tid til at skrive. I takt med hans stigende popularitet fik han mere akademiske jobs og arbejdede i mange år som universitetsunderviser. Han levede fra 1979 sammen med forfatteren Tess Gallagher, som han giftede sig med seks uger før sin død af lungekræft i august 1988.

Raymond Carvers forfatterskab

Raymond Carvers debuterede med novellen ”Furious Seasons” fra 1961. I de 30 år, der fulgte, skrev han et utal af novelle- og digtsamlinger. Hans store gennembrud kom med novellesamlingen Will You Please Be Quiet, Please? (1976). Novellerne i denne samling er skrevet over en periode på 15 år, og inkluderer ”Neighbors,” ”Why, Honey?” og ”They're Not Your Husband.” Disse noveller er især karakteriseret ved det, der senere blev betragtet som Carvers kendetegn, nemlig hans præcise, minimalistiske skrivestil. Denne stil gør, at Carver ofte sammenlignes med Ernest Hemingway. Carver undsagde sig at blive sat i bås som minimalist, og det er i de senere år også kommet frem, at hans værker ofte blev stærkt beskåret af hans redaktør. Novellesamlingen Cathedral (1984) bliver ofte betragtet som Carvers hovedværk.

I sine værker fokuserer Carver på menneskene uden stemmer; den amerikanske underklasse, der indtil da ofte blev fuldstændig overset, både i litteratur, medier og politik. Hans litterære værker er på mange måder inspireret af hans eget liv, og er befolket med pedeller, servitricer, sælgere, alkoholikere og arbejdsløse. Han portrætterer deres tilværelser, deres kampe med fattigdom, alkoholisme og desperation i al deres utilslørede elendighed. Raymond Carver er især kendt for sin usentimentale dirty realism og foragt for tabuer. Hans tekster omhandler emner som utroskab, dysfunktionelle familieforhold, masturbation, alkoholisme og undertrykt vold, som mange ikke syntes hørte til i litteratur.

Raymond Carver og postmodernismen

Carver får ofte æren for at have genoplivet novellen som genre, da den fik en renæssance med hans voksende popularitet. Hans aktive periode falder sammen med postmodernismen, der var den dominerende litterære tendens i årene 1960-1999. Postmodernismen var karakteriseret af skepticisme og foragt for idealer, forsimplede fremstillinger, samt moraliserende tekster og tendenser. Det var et opgør med ideen om, at der findes absolutte sandheder. I stedet byggede postmodernismens litteratur på antagelsen at alt er relativt og at 'sandheden' er en social konstruktion. Postmodernistisk litteratur fokuserede derfor i høj grad på de udeladte fortællinger; det der normalt ikke fandt vej ind i den finere litteratur. Her er Raymond Carvers forfatterskab et godt eksempel på hvordan de samfundsskabte illusioner forkastes, og der fokuseres på den enkeltes virkelighed, og på hvor flydende og skrøbelig identitet er. 

Raymond Carver
Vores produkter til Raymond Carver