Perspektivering

Nogle gange bliver du bedt om at perspektivere et rapnummer som afslutning på dit arbejde med nummeret. Vi opridser forskellige måder at lave en perspektivering på her.

Forskellige typer af perspektiveringer

At perspektivere vil sige, at du indplacerer rapnummeret i en større sammenhæng for at blive klogere på det. Det gør du typisk ved at se på forskelle og ligheder mellem dit rapnummer og andre eller ved at sammenholde rapnummeret med tendenser i samfundet. Ofte vil opgaveformuleringen give dig noget konkret at perspektivere til, fx et andet rapnummer eller et digt. Men hvis du selv skal finde på en perspektivering, får du her et par råd til, hvilke typer du kan vælge.

Tematisk perspektivering

I en perspektivering til rapnummerets tema undersøger du, hvordan to eller flere tekster behandler det samme tema. Temaet kan være alt muligt. Eksempler på temaer, vi ofte finder i rap, kunne være selvpromovering, selviscenesættelse, samfundskritik ell...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind