Gode råd til projektarbejde

Når du skal lave projektarbejde, er der en række råd, som også gælder for projektarbejdet i psykologi:

 1. Lav en tidsplan: Uanset hvor lang tid, din lærer har planlagt, at jeres projektarbejde skal tage, er det vigtigt, at du laver en tidsplan. I den skal du planlægge, hvornår du senest skal have:
  1. Valgt teori og problemstilling
  2. Planlagt undersøgelse og fundet forsøgspersoner. Vi anbefaler at du læser afsnittet om feltundersøgelse i Studienets vejledning til metode i Psykologi.
  3. Udført undersøgelsen
  4. Lavet produktet
 2. Arbejd sammen i grupper: Hvis I må, kan det kun anbefales at arbejde sammen i grupper. Det gør feltundersøgelsen meget nemmere at udføre, og det bliver nemmere at finde de svage punkter i rapporten. Selv hvis I skal lave undersøgelsen og rapporten enkeltvis, kan du prøve at snakke sammen med andre med en lignende problemstilling.
 3. Begræns dig: Det er vigtigt, at du når at færdiggøre din problemstilling. Tit kommer man til at vælge et spørgsmål, der er alt for bredt. Man tænker, at man skal løse nogle af de vigtige spørgsmål i psykologien. Men risikoen er, at man ikke når omkring spørgsmålet, eller at man bliver frustreret, fordi det er for bredt. Derfor er det bedre at begrænse spørgsmålet, så du er sikker på, at du når det. Det giver dig også en bedre chance for at få en bedre karakter.