Hvad er en case?

En case er en beskrivelse af et konkret tilfælde fra virkeligheden. Cases bruges ofte i psykologi, fordi de viser en bestemt problemstilling, som mennesker kan komme ud for, og som psykologer behandler. En case kan for eksempel være en beskrivelse af en pige med spiseforstyrrelser.

Typisk vil sådan en case i psykologi sige noget om fortiden og ofte om barndommen. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dette, fordi en analyse i psykologi ofte handler om at finde forklaringer på folks opførsel eller følelser fra oplevelser i barndommen. 

I denne vejledning kommer vi nærmere ind på, hvordan du kan analysere en case, uanset om du skal bruge det i den daglige undervisning eller til eksamen. 

Typer af casemateriale

En case kan være forskellige typer af materiale. Den almindelige psykologiske case er en lille historie, der beskriver en bestemt person og dennes...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind