Signalproteiner

Biologi C, B og A + Biotek A.

Signalproteiner bruges til at videresende information inde i en organisme eller mellem organismer. Proteinerne fungerer ved at binde til bestemte receptorer. Signalproteinerne kan på den måde enten igangsætte eller modarbejde bestemte processer.

Der findes mange forskellige slags signalproteiner. Et eksempel er neurotransmittere, som bruges til at videresende eller afbryde signaler mellem neuroner (nerveceller). Figur 1 viser, hvordan neurotransmittere kan frigives fra et neuron og bindes til en receptor på et andet neuron. Receptoren ændrer derved struktur, og signalet fra det første neuron registreres på den måde i det andet neuron.

Figur 1. Neurotransmittere er en type signalproteiner i neuroner. Kilde: Thomas Splettstoesser / CC BY 4.0.

Også mange hormoner består af …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind